Innholdsfortegnelse

Forsiden


Forord					i


Cybernetisk Selskabs Fødsel		1

 Bakgrunnen				1

 Budsjettforslaget			2 

 Lobbyvirksomhet			2

 Samholdet og samarbeidet		3

 I ettertid				4


Høydepunkter i CYBs historie		5

 De første årene			5

 Et eget institutt			7

 Ekskursjoner				8


Cyb i 90-årene				11

 Cybs organisering			11

 Tradisjoner				12

 Drømmen om vår egen "Cyb-kjeller" 	13


Selskabets emblem			15

 Superellipsen				17

 Cybernetics				17

 Sentrifugalregulatoren		18


Trekk fra IFIs historie			21

 Røttene				21

 Universitetsdisiplin eller redskapsfag 22

 Situasjonen blir uholdbar		22

 Forløpet til instituttstiftelsen 	23

 Stillingsressursene			24

 Utstyr				25

 "Utstyrskronologi"			26

 Faggruppene				27

 Lokalitetene				28

 Det lysner på ressurssiden - 
 Informasjonsteknologiprogrammet	28

 Samarbeid med instituttsektoren	29

 Nye satsningsområder - 
 doktorgradsutdanning			30

 Situasjonen i dag			30

 Nøkkeltall				31


Sanger vi gjerne synger			33

 BALLADEN OM KYBERNETIKKFAGET 
 OG DETS UTØVERE			33

 LEVE INFORMATIKKEN			34

 DU SKA FÅ EN TID I MÅRA		36

 MELLOM MATTE OG FYSIKKEN		36


Cybernetisk Selskabs styrer 1969 - 1994	39
..jon | Jon E. Dahlen < jonda@ifi.uio.no >