Forord

Av Jon E. Dahlen

Dette heftet er laget til Cybernetisk Selskabs 25-årsjubileum. Jubileumskomitéen anså det som viktig å samle og ta rede på Cybernetisk Selskabs historie, og markeringen av jubiléet var en fin anledning til å utgi dette heftet.

Redaksjonen håper dette heftet vil glede alle tidligere styremedlem-mer, som muligens vil mimre litt om sine studentdager, og alle nå-værende medlemmer som vil få et innblikk i hva som skjedde under dannelsen av Cybernetisk Selskab og Institutt for informatikk. Vi har også prøvd å gi et inntrykk av Cybernetisk Selskabs liv gjennom de 25 år foreningen har eksistert.

Skriftlige bidragsytere til dette heftet har vært:
Rolf Bjerknes
John W. Bothner
Jon E. Dahlen
Birgitte Kvarme
Narve Trædal

I tillegg har Nils Christophersen, Alf Hestenes, Rolf Lind og Ivar Jardar Aasen bidratt med opplysninger fra hukommelsen om den dramatiske starten. Vi skylder og Mari-Ann Akerjord en takk for hennes ivrige bruk av scanner.

En stor takk går til Optimal AS som har trykket dette heftet vederlagsfritt for oss.

Logoen på forsiden er laget av Knut Torgersen.

Vi takker også Cybernetisk Selskabs bedriftsmedlemmer:
Audiodata Norge A/S
H M Datatjenester AS
Kockums Computer System A/S
NOVIT AS
Teknisk Data Informatikk A/S
International Business Machines A/S
Taskon AS
og spesielt Norsk Regnesentral som ga oss ekstra støtte til jubileumet.


Innhold

Cybernetisk Selskabs Fødsel


..jon | Jon E. Dahlen < jonda@ifi.uio.no >